ВУИ "Ангел Узунов"
Възпитателно училище - интернат в град Ракитово

Корекционно - възпитателната дейност

Корекционно-възпитателната дейност във възпитателното училище-интернат се провежда индивидуално с всеки ученик и в рамките на групата. 

Групите във ВУИ се формират по възрастов признак и по интереси въз основа на предложение на екипа за психолого-педагогическа оценка до директора на училището .