ВУИ "Ангел Узунов"

Възпитателно училище - интернат в град Ракитово

Възпитателно училище-интернат “Ангел  Узунов” е за малолетни над 8-годишна възраст и непълнолетни, извършили противообществени прояви от цялата страна.

Разположено е на два километра от гр. Ракитово  сред вековна борова гора. То е само за момчета.

Създадено е през 1953 година като “училище за морално застрашени деца”. 

През годините се е наричало и Трудово-възпитателно училище”Максим Горки”. Сегашното си име носи на Ангел Узунов/1928-1999/, който работи в училището от самото му откриване. Своя богат педагогически опит в работата с “трудните деца” той отрази блестящо в книгите си “Живот без междучасие” и “Самораслеци – деца наши”, които служат като учебници за студентите по педагогика.

Базата на училището е голяма с дванадесет сгради, като включва училищна сграда с физкултурен салон, общежитие, столова, работилници, физкултурна площадка, зали за тенис на маса, музей, библиотека, зала за провеждане на групови занимания   на психолога и др..

Възпитателно училище-интернат “Ангел Узунов” гр. Ракитово е едно от водещите в работата си в системата на ВУИ. Успешно работи с не правителствени организации като Фондация "Фонд за превенция на  престъпността-ИГ А", Фондация “Кеър-Интернейшънъл” България, ФИЦЕ-България и др .

За обмяна на опит бе посетено от директора на училище Глен Миллс- Холандия- едно от водещите в цял свят за работа с трудни деца. Ценна беше обмяната на опит за да се види къде сме ние.

Актуални новини
Настаняване
Настаняването става с решение на съда. Разпределянето на малоленти и непълнолетни в  училището  се определя от МОН . За настаняването и разпределянето на учениците в училището към МОН се формира комисия в състав: педагог, психолог, лекар, юрист, експерт от Централната комисия за борба ...
Обучение
В момента в училището се обучават и възпитават около 80 деца от цялата страна. Обучението е от първи до дванайсти клас. Провежда се както колективна, така и индивидуална корекционно-възпитателна работа с малолетните и непълнолетните. В работилниците по трудово обучение децата придобиват умения по ...
Възпитателна дейност
Корекционно-възпитателната дейност във възпитателното училище-интернат се провежда индивидуално с всеки ученик и в рамките на групата.  Групите във ВУИ се формират по възрастов признак и по интереси въз основа на предложение на екипа за психолого-педагогическа оценка до директора на училището ...