ВУИ "Ангел Узунов"
Възпитателно училище - интернат в град Ракитово