ВУИ "Ангел Узунов"
Възпитателно училище - интернат в град Ракитово

Обучение

В момента в училището се обучават и възпитават около 80 деца от цялата страна. Обучението е от първи до дванайсти клас.

Провежда се както колективна, така и индивидуална корекционно-възпитателна работа с малолетните и непълнолетните. В работилниците по трудово обучение децата придобиват умения по дървообработване и металообработване.